• Alicia Keys, Melbourne 2013 tour, Ros O'Gorman Photo
    Alicia Keys 2013